x

1

 


Kans op gehoorschade door vuurwerk  rapport aan  de overheid 1978  

d
G.F  Smoorenburg
a
Samenvatting  
a

Bij afsteken van vuurwerk treden kortstondige hoge geluidsdruk niveaus voor sommigen soorten vuurwerk tot 160 dB op  2  m afstand. Deze niveaus zij gehoor beschadigend.  Ze zijn vergelijkbaar met de niveaus waaraan geweerschutters staan bloot gesteld.  Ter voorkoming van gehoorbeschadiging word geadviseerd  bij blootstelling aan 10 knallen ten minste 4 m afstand tot het vuurwerk te houden en bij 100 knallen tenminste 14 m . De overheid wordt in overweging gegeven vuurwerk dat meer dan 150 dB piekniveau produceert op 2 m afstand te verbieden.

d
1. Kort overzicht  
d

Enige Scandinavische onderzoekingen (zie Gjaevenes e.a , 1974) hebben uitgewezen dat 1%  a 3%  van de jongens in de tienerleeftijd blijvende gehoorschade oploopt tijdens de feestdagen waarbij vuurwerk wordt afgestoken. Ook voor Nederland verkrijgbare vuurwerk werd kans op gehoorschade niet denkbeeldig geacht.  Daarom werden aan  vijf soorten vuurwerk , speciaal bedoeld om harde knallen te produceren, geluidsmetingen  verricht . Het vuurwerk was normaal in de handel verkrijgbaar onder de benamingen “Piraat rotje , Dubbelslag , Pantservuist, atoombom, en de kanonslag. Staande op 2 m afstand van het vuurwerk blijken de kortstondige optredende piekniveaus van de geluidsdruk op oorhoogte voor 4 van de vijf soorten vuurwerk tussen de 155 en 160 dB SPL te liggen. Deze piekniveaus zijn vergelijkbaar waaraan een geweerschutter staat bloot gesteld.

e
2. Omschrijving test vuurwerk
e
1. Weco, Brigant ( Deutscher Kracher) Petards nr 1309 FL  0,25 cent per stuk
2. China* , 9/16" x 3" Double Voice (Dubbelslag) FL  2,00 /  10 stuks
3. China* ,   3/4" x 3"1/2 Pantservuist ** FL  1,00 /   5 stuks
4. China ,    9/16 x 4" Atoombom ** FL  1,00 /   6 stuks
5. Moog -Nico, Kubus met 3 cm ribbe Kanonslag FL  3,50  per stuk
e

*  Staat voor:  China national native produce & animal by – products import & export corp., Kwantung (Tigerhead label) zie foto. 

e

** Deze benamingen stonden niet op de verpakkingen gedrukt of vermeld; zij zijn slechts van mondelinge overleveringen bekend.

e

De afmetingen  en/of de prijs van het vuurwerk bleken geen goede indicator te zijn voor de luidheid van de knal,  de test resultaten werden gemeten met een vlakke frequentie karakteristiek (stand lineair of “flat “) De meet resultaten verkregen met de bruél  en Kjaer meter staan hieronder.

Vuurwerk no 1.        158.0 ± 0.3 dB ( Lin , Piek)

                      2.        142.9 ± 2.6 dB         “”

                      3.        155.7 ± 3.0 dB         “”

                      4.        158.1 ± 0.3 dB         “”

                      5.        158.9 ± 0.8 dB         “”  

e

3.  Conclusies

De verschillende soorten knallend vuurwerk , waarbij prijs of afmetingen niet maatgevend zijn, kunnen knallen produceren van omstreeks 160 dB (Lin , Piek) gemeten op oor hoogte waarbij  de waarnemer op 2 m afstand van het op de grond geplaatste vuurwerk staat. Ten einde het risico op een gehoor beschadiging klein te houden hier de volgende adviezen gegeven :

Advies aan de gebruikers. Verwacht men met een onbeschermd oor blootgesteld  te worden aan ongeveer 10 knallen houdt dan zeker 4 m afstand tot het vuurwerk; voor 100 knallen wordt deze afstand 14 m .

Advies aan de overheid. Verbied knallend vuurwerk dat op een harde bodem gelegen op 2 m afstand horizontaal  en 1,5 m  verticaal een piekniveau  van meer dan 150 dB produceert. Vuurwerk dat dat dan nog juist toelaatbaar is zal , wanneer het op 1 m afstand van het oor ontploft  en dan misschien nog geen verwondingen aan het gelaat ten gevolge heeft, in ongeveer één op de twintig gevallen tot een merkbare gehoorbeschadiging aanleiding geven.

4. Algemeen

Het oplopen van een gehoor beschadiging kan samengaan met oorsuizen of oorfluiten. In het algemeen bouwt een gehoorbeschadiging zich echter langzaam op. Wanneer men zijn handicap bemerkt is er niets meer aan te doen.


Dit rapport heeft dus vanaf 1979 grote gevolgen gehad voor het knal vuurwerk en is steeds slechter geworden tot hedendaagse tijd. we zijn nu alweer 25 jaar verder!!!!!!

Dit rapport telt 6 pagina's met veel rekenwerk dus heb alleen een soort samenvatting erop gezet! dus voor de echte vroegah vuurwerk freaks is dit eigenlijk niet zón leuk documentje :s